Søknad om forbrukslån – Dette bør du ha klart post thumbnail image

Søknad om forbrukslån – Dette bør du ha klart

Søknadsprosessen når du skal ha et forbrukslån er i dag helt digitalisert hos så godt som alle banker. Dette gjør det enklere, sikrere, og raskere. Her får du en gjennomgang av alt du bør ha klart før du sender inn søknadene.

Den vanlige saksgangen

Gangen i hvordan du går frem med søknaden er noenlunde lik hos alle banker.
Dette er den vanlige prosedyren:

 • Du finner banken du vil søke hos.
  • I søknaden oppgir du normalt:
  • Navn
  • Fødselsnummer, 11 siffer
  • Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Årslønn før skatt (siste skatteår)
  • Ekstrainntekter
  • I tillegg kan det være valgmuligheter du må trykke ja eller nei på. Dette kan for eksempel være om du vil ha låneforsikring, om du skal refinansiere annen gjeld, om du vil søke med en medlåntaker, eller lignende.
 • Du signerer med BankID og sender inn søknaden.
 • Etter at du har sendt inn søknaden vil det ta alt fra 10 minutter til et døgn før du får svar fra banken. De fleste banker svarer innen svært kort tid.
 • Svaret vil fortelle deg om lånet er innvilget.
 • Svaret vil også vise hvilke rentebetingelser du tilbys, hva de månedlige nedbetalingene blir, og hva totalkostnadene ender på.
 • Dersom du vil slå til på tilbudet, foregår dette vanligvis ved at du trykker på en lenke som sender deg til en nettbankløsning. Der guides du gjennom resten av prosessen, og sender inn påkrevd dokumentasjon.

Dokumentasjon av inntekt – Skattemelding

Tidligere måtte du selv sende inn kopi av siste skattemelding. I dag er det blitt vanlig at du i stedet gir banken tillatelse til å innhente dette selv fra Skatteetaten.

Det vanlige er at du finner en egen lenke for dette i nettbanken som du guides frem til. Du velger der å godkjenne at banken innhenter meldingen, og signerer for dette med BankID.

Gjelder: Alle søkere.

Dokumentasjon av inntekt – Lønnsslipp

Du bør ha klart en digital kopi av minst den siste måneds lønnsslipp. Noen banker kan komme til å kreve lønnsslipp for de siste 3 måneder. Med lønnsslipp menes også blanketten du får hver måned dersom du mottar trygd eller pensjon.

Du guides frem til det aktuelle vinduet inne i nettbankløsningen til den aktuelle utlåneren. Der finner du en knapp som lar deg velge filene som inneholder kopiene du har liggende på datamaskinen, og deretter sendes kopiene til banken. Deretter guides du til en knapp der du samtykker med BankID.

Gjelder: Fast ansatte, deltidsansatte, vikarer, pensjonister og mottakere av trygd.

Dokumentasjon av inntekt for selvstendig næringsdrivende

Det er generelt sett litt vanskeligere å få forbrukslån når du er selvstendig næringsdrivende. Dette skyldes blant annet at personer som driver ENK ofte har mer variable inntekt.

Bankene krever derfor normalt at du sender inn resultatregnskap. Regnskapet kan vanligvis ikke være eldre enn 6 måneder, og må være bekreftet av enten regnskapsfører eller revisor. De strengeste bankene vil kreve resultatregnskap for de siste 3 skatteår.

Gjelder: Selvstendig næringsdrivende.

Dokumentasjon av inntekt – Medlåntaker

Dersom du søker om å få forbrukslån sammen med en annen person, en såkalt medlåntaker, må banken naturligvis også ha dokumentasjon på denne personens inntekt. Dette oppgis på samme måte som hovedlåntakerens inntekt, der medlåntakeren også må gi samtykke og signere med BankID.

Husk at en medlåntaker også må tilfredsstille bankens øvrige krav med tanke på alder, nasjonalitet og bosted, inntekt, og han eller hun kan heller ikke ha betalingsanmerkninger.

Gjelder: Medlåntaker.

Har du ekstrainntekter?

Det er mange som glemmer å oppgi ekstrainntekt. Dette kan for eksempel være barnebidrag, inntekter fra utleie, inntekter fra hobbyvirksomhet, eller lignende.

Ulempen med å glemme å fremvise slike ekstrainntekter er todelt. For det første vil sjansene for å få lånet være høyere, jo mer inntekt du kan vise til. For det andre vil ekstrainntekter vise at du har bedre betalingsevne, og du vil dermed ofte kunne få et bedre rentetilbud.

Husk at alle eventuelle ekstrainntekter også må kunne dokumenteres. Dette skal da sendes inn på samme måte som annen lønnsinformasjon.

Sende inn på gamlemåten

Om du av en eller annen grunn ikke kan eller vil sende inn dokumentasjonen via nettbankløsningen, kan du normalt gjøre det via epost, faks, eller sende med vanlig postgang. Dette vil forsinke prosessen noe, spesielt om du velger å bruke postbudet.

Huskeliste

Dette bør du ha klart når du skal søke om forbrukslån:

 • BankID.
 • Kopi av siste 1 til 3 måneders lønnsslipp.
 • Adressen din som står i Folkeregisteret.
 • Personnummer.
 • Mobilnummer.
 • Epost-adresse.
 • Summen du hadde i årsinntekt siste skatteår (før skatt).
 • Summen av eventuelle ekstrainntekter.

Dersom lånet skal brukes til å refinansiere annen gjeld, bør du også ha klart følgende all relevant informasjon om kreditorene det gjelder. Når du refinansierer er det banken du låner av som sørger for at den gamle gjelden innfris. Dette samtykker du til inne i nettbanken, og oppgir navn på bank, kredittselskap, eller lignende, og summen som skal betales.

Husk å skaffe deg korrekte tall fra kreditorene. Dette får du ved å kontakte kreditoren det gjelder, og informere de om at gjelden skal innfris.

Utbetaling av forbrukslån

Du får forbrukslånet utbetalt til det kontonummeret du oppgir i nettbankløsningen. Utbetalingen blir vanligvis foretatt så snart all dokumentasjon er mottatt og gjennomgått av banken du søkte hos.

I aller beste fall vil pengene kunne stå på kontoen din samme dag, men det er vanlig at man må vente i rundt 2-3 dager. Dette avhenger naturligvis av om du søker på en hverdag eller i helg, tidspunkt på døgnet, hvor lang tid overførselen tar, og hvor rask banken er.